Ayşe Bibi Türbesi

Ayşe Bibi Türbesi

Ayşe Bibi Türbesi, Kazakistan'ın güney tarafındaki Jambul bölgesindeki Jambul şehrinde bulunan Ayşe Bibi köyünde bulunan Babadcı Hatun Türbesinin 20 metre güneyindedir. Günümüze kadar harap bir vaziyette ulaşmış olan Ayşe Bibi Türbesinin cephesi süslemeli terrakota plakalarla kaplı, tuğladan yapılan bir binadır. Kare planı olan yapıda köşelerde yukarıya doğru ince bir yapıya sahip silindirik kuleler bulunmaktadır. 8,50X8,50 dış ölçülere sahip olan yapıda duvar kalınlığı 1,60-1,65 metre kadardır. Yapı 2002 yılında üzeri örtülmüş, demir kontrüksiyonlu camekanla korumaya alınmıştır. Üzerindeki kubbe ve kuzeydoğu, güneydoğu köşelerinde bulunan kulelerin üstleri bu dönem yıkık vaziyetteydi. Doğu, kuzey ve güney cepheleri de harap durumdaydı. Yapının batı cephesi ise, en iyi durumdaki bölümüydü. Restorasyon yapılırken, batı cephesi göz önüne alınarak, türbenin onarımı yapılmıştır.

Ayşe Bibi Türbesinin mimari özellikleri

Türbenin silindirik köşe kulelerinin sınırlandırdığı her cephesinin orta kısmında sivri kemerli birer tane eyvan bulunur. Doğu eyvanı dışındakilerde sivri kemerli bir pencere, doğu eyvanında ise, sivri kemerli giriş açıklığı vardır. Üstü harap olan batı cephesinde iki bölüm bulunur. Eyvan kemerinde üzengi hattındaki alt kısmında bulunan duvarlarda aynı büyüklükte kare plakalarla kaplıdır. Plakaların her biri ikişer silmeyle çevreli, ortası ışınsal yerleştirilmiş olan yapraklardan meydana gelmiş çiçeklerle süslüdür.

Üzengi hattında üstte çökertilmiş bölgede ortadaki eyvan kemeriyle, iki tarafındaki kesimlerde süsleme şeritleri bulunmaktadır. Kemerin iki tarafındaki alanlar ile eyvan kemeri de bitkisel öğelerle süslü iç bükey kavisli olan bordürlerle kaplıdır. Çökertilmiş bölgelerde eyvan kemerindeki iç bükey kavis yine aynı süslemelerin olduğu üçüncü bordürle ayrılır. Bu alanın ilk üç sırası alttaki kare plakalarla, kalan yerde sekiz kollu yıldızla ve yıldızları bağlayan haç şeklinde plakalarla kaplıdır.

Üsteki yıldız plakalarda birer çiçek motifi ile haç şeklindeki plakalarda yaprak motifiyle süslüdür. Ayrıca eyvan kemerinin çevresi eşkenar dörtgen plakalarla sınırlandırıldığı kalan parçalardan belli olmaktadır. Köşe kuleleri yukarıya doğru daralarak yükselmekte, üstleri de genişleyip son bulmaktadır. İki kısım arasında çiçekle ve kıvrım dallarla süslü dış bükey kavisli süsleme bordürü bulunur. Bunun altında iki yatay bordür bulunur. Altta olan bordür yan yana dizilen yıldızlardan meydana gelir. Bu yıldızların arasında bulunan boşluklarda eşkenar üçgenler vardır. Yıldızların orta kısmında gül motifi, eşkenar dörtgenlerin üstünde de asimetrik yerleşimi olan yaprak motifleriyle süslüdür. Üstte bulunan bordür ise, sekiz kollu yıldızlarla ve bunları bağlayan haç şeklinde plakalardan meydana gelir. Yıldızların üzeri çiçek motifi, haç plakaların üzeri de geometrik motiflerle süslüdür. Kulelerin diğer kısımları da, cephenin altında kullanılan kare plakalarla kaplıdır.

Ayşe Bibi Türbesinde kulelerde 3,40 metre seviyesinde terrakotadan yazı kuşağı bulunur. Güneybatıdaki kulede 4 adet, kuzeybatıdaki kulede ise 3 yazılı terrakota plaka yer alır. Bu yazılar Farsçadır. İçeriğinde 13. yüzyılda yaşamış olan İranlı şair Sadi-i Şirazi'nin yazdığı "Gülistan" adlı eserinin bir beytinin ilk mısrasının bu iki kulede yazılı olduğu görülür. Plakaların iki kulede sağdan ilklerde harfe benzer şekiller görülse de, bunların ne anlama geldiği anlaşılamamıştır. Güneybatı kulesindeki ikinci plakada bulunan felek yazısının hasarlandığı ve buradaki mısranın okunmasıyla birlikte ikinci plakayla dördüncü plakanın yer değiştirdiği görülmüştür. Kuzeybatı kuledeki yazılarda da "felek" kelimesinde bulunan "k" harfi hasar görmüştür.

Türbenin batı cephesindeki terrakota plakaları arasında sıva yoktur. Plakalar arka yüzeylerindeki üçgen prizmaya benzer çıkıntı sayesinde duvara monte edilmiştir. Duvarla bağlantı teller ve özel dişli çıkıntılarla sağlanmıştır. Bu terrakota plakalarda da 64 değişik motif kullanıldığı ve motiflerin güney Kazakistan bölgesinin özellikleri bulunduğu görülmüştür.

Ayşe Bibi Türbesi girişi doğu cephesinde bulunan eyvan içindeki sivri kemerli olan açıklıktan sağlanır. Bu yapıya ait olan inşa kitabesi bulunmamaktadır. Araştırmacılar yapının mimari özelliklerini dikkate alarak, 11. ve 12. yüzyıllarda inşa edildiğini belirtirler. Ayşe Bibi'nin hakkında da iki görüş bulunur. Bazı kaynaklar Hakim Ata'nın kızı olduğunu ve Karahan'a gelin gideceği dönemde öldüğünü, bazı kaynaklarda Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın kızı olduğunu ve kızının Karahanlı hükümdarı olan Şems-ül Mülk Nasır bin İbrahim'in karısı olduğunu belirtiler. Bu bölgede ayakta kalmış olan en eski türbe olan Ayşe Bibi Türbesi en eski yapılardan da biridir. Ayşe Bibi Türbesi sade bir iç mekana sahip olsa da, dışındaki terrakota plakalarda bulunan yoğun işlemelerle dikkat çekici bir yapıdır.
Son Güncelleme : 01.04.2022 07:29:24
Ayşe Bibi Türbesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ayşe Bibi Türbesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Ayşe Bibi Türbesi"
Ayşe bibi türbesi anlatımını çok beğendim
Serdar Güneş . 29.03.2022 21:11:49
CEVAP YAZ
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camisi'nin avlusunda bulunmaktadır. Burası fetihten önce Bizans İmparatorlarının gömülü olduğu bir kiliseydi. Dolayısıyla Bizanslılar için çok önemli bir alan idi.Bugünkü Fatih Camisi' nin altında Konstantin' in mez...
Akşemsettin Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Akşamsettin Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Akşamsettin Hz.'nin 1464 yılında Fatih tarafından yaptırılmış olan türbesidir. Bugün Bolu'nun Göynük ilçesinin sınırları içerisindedir. Türbenin girişi doğu yönüne bakmaktadır. Altıgen bir y...
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi, bugün İstanbul'da bulunan Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır. Bu tepe, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Yoros Kalesi'nin zirve noktası olarak ifade edilir. Bu tepe noktada da Hz. Yuşa'nın türbesi ve Yuşa Camii bulunur. Yuşa Ha...
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe, Bu türbe Bursa’nın tarihi sembol yapılarından birisi olma niteliğini sürdürmektedir. Şehrin birçok bölgesinden görülebilen bir konumda yer alan yeşil türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Sultan Mehmed Çelebi tarafından yapt...
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi, günümüzden geriye bakıldığında hemen hemen yedi asır geçmiş öncesinde yapılmış bir mezardır. O zamanlardan günümüze gelene kadar yapılan birçok farklı araştırmaya rağmen henüz, tarihte birçok çalışmalar yaparak adını tarihe yazmı...
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul' un Eyüp semtinde Eyüp Sultan Cami' nin yanındadır. İstanbul' un kuşatılması sırasında, Hz. Muhammed' in ordusunda sancaktar olan ve kuşatma esnasında şehit olan Hz. Eyyub Ensari' nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulu...
Türbe Duası
Türbe Duası
Türbe Duası, İslam dininin oldukça hassas olduğu bir konu olan türbe ziyaretlerinde edildiği için oldukça dikkatli seçilmesi gereken bir duadır. İslamda dua etmek, kişinin kendi içinden geçenleri yaratıcıya bir istek olarak dillendirmesi yoluyla yapı...
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi, Hz. Mevlana 1207 yılında Belh şehrinde dünya ya gelmiş. Babası, Bahaeddin Veled, annesi, Mümine Hatun 'dur. Ülkemizde bulunan Mevlana Türbesi, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkemizde insanların yanısıra, özellikle tu...
Telli Baba Türbesi
Telli Baba Türbesi
Telli Baba türbesi, aslında bu kabir'in kime ait olduğu ve hangi zamana ait olduğu bilinmemektedir. Esas adı Abdullah Efendi denilen Telli Baba Fatih Sultan Mehmet zamanında bir tabur askere imamlık yapmış diye bilinmektedir. Telli Babanın mezarı ise...
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi; Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim anısına, 1516 ve 1522 seneleri arasında Fatih’te, Sultan Selim semtinde, Haliç’e hakim olan bir tepe üstüne inşa edilmiş olan külliye, cami, imaret, sıbyan mekteb...
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz. Veysel Karani türbesi, Siirt' in Baykan İlçesi' nde, ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunur. Kendisinin asıl ismi Üveys bin Âmir Karni'dir. Hz. Veysel Karani Yemen'in Karn köyünde doğmuştur. Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber 550-560 yılla...
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi ile ilgili detaylara inmeden önce Sultan Sencer hakkında bilgi edinecek olursak şu bilgilere ulaşabiliriz. Sultan Sencer Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğludur. Babası seferdeyken 1086 yılında dünyaya gelen Sultan Sencer...

 

Kastamonu Ayağı Yanık Türbesi
Abdulkadir Geylani Türbesi
Mama Hatun Türbesi
Emir Sultan Türbesi
Mimar Sinan Türbesi
Mevlana Türbesi
Oruç Baba Türbesi
Süleyman Şah Türbesi
Somuncu Baba Türbesi
Şah İsmail Türbesi
İdris Baba Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Yeşil Türbe
Türbe
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Bursa Yeşil Türbe
Yunus Emre Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Türbe Duası
Konya Mevlana Türbesi
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Popüler İçerik
İdris Baba Türbesi
İdris Baba Türbesi
İdris baba türbesi günümüzde Macaristan sınırları içinde kalmıştır. "Peçuy'da büdelâdan İdris Baba adı verilen bir meczûb-ı ilâhî vardı. O nice kerame...
Yahya Efendi Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Yahya Efendi Türbesi, Yapım yılı 1570 olan türbe İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız semtinde yer almaktadır. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait ola...
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258 yılında doğmuş ve 1326 yılında Bursa da vefat etmiştir. Annesi Halime Hatun babası Er...
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Kalbi ve ruhi kirlerden temizlemek için Allah'a el açabileceğimiz bir yer olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin makamı. A...
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi:Hazreti Veysel Karani Türbesi ziyaret beldesindedir. Yörenin" Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılmıştır ve kubbe ile örtülm...
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe; Şehir yaşamının insanın duygularını örselediği zamanımızda, kimi vakit soluklanacak bir liman, bazı vakit de sürprizleri ile efkarımızı d...
Türbe
Türbe
TürbeAlimlerin veya devlet adamlarının mezarlarının bulunduğu, oda şeklindeki binaya türbe denir. İçerisine, ünlü kişilerinde defnedildiği anıtsal, ta...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022