Hüseyin Gazi Türbesi

Hüseyin Gazi Türbesi

Hüseyin Gazi Türbesi: Emeviler devrinde İslam ordularının Anadolu’da Bizans üzerine yaptığı akınlarda şehit olan bir İslam mücahididir. Hüseyin Gazi’nin hayatı ve kimliğiyle ilgili yazılı bilgi fazla yoktur. Olan bilgilere de Battal Gazi Destanı, Battalname, Evliya Çelebinin Seyahatnamesi ve “Dânişmendnâme”de rastlıyor. Kaynaklardaki bilgiler daha ziyade oğlu olan Seyyid Battal Gazi hakkındadır. Ankara’da kendi adı ile anılan Hüseyin Gazi Dağının zirvesinde Hüseyin Gazi türbesi bulunmaktadır.

Hüseyin Gazi (Seyyid Hüseyin Gazi), gayet kuvvetli bir pehlivan olup, Bizans kralı Kayser ile sınır boylarında sürekli bir savaş halindedir. Malatya Beyi Emir Ziyad'ın önemli komutanlarındandır. Malatya Beyi Emir Ziyad ölünce yerine oğlu Numan gelir. Numan, gönlü geniş, inançlı birisidir. Şehrin seraskerliğini Hüseyin Gazi’ye verir. Hüseyin Gazi'nin saldırıları karşısında Bizans kralı Kayser aciz kalır, barış imzalanır ve Bizans kralı Kayser, haraç vermeye başlar.

Hüseyin Gazinin Şehit Olması: Bir gün Mamuriye (Ankara) tarafına geyik avına çıkan Hüseyin Gazi’ nin önüne bir geyik çıkar. Geyiğin sırtında bir atlas çul ve kıymetli taşlar bulunur. Bu geyiği yakalayıp oğlu Cafer'e (Battal Gaziye) hediye etmek ister. Birkaç kement atar ama geyiği yakalayamaz, geyik kaçar. Geyiğin peşinden giden Hüseyin Gazi farkında olmadan Bizans’ ın topraklarına girer. Burada yüksek bir dağın tepesine çıkar. Dağın eteğinde bir kale, kalenin eteğinde de muazzam bir şehir görür. Şehrin önünde de 40 bin kadar asker vardır. Bu şehir Mamuriye’dir. Şehrin beyi ‘de Mihriyayil (Mihrail)’dir. Bu kişi, Bizans kralı Kayser'in kayınbiraderidir. Bunlar üç kardeş olup, büyük olanı Mihriyayil, ortancası Mihran, en küçüğü de Şamasep’dir. Hüseyin Gazinin Kovaladığı geyik ise Mihriyayil'indir. Geyik her tarafta serbestçe gezer, ama kimse ona bakmaya bile cesaret edemez. Hüseyin Gazi’ nin yakalamak istediği çalıştığı geyik yorulmuş bir şekilde Mihriyayil'in çadırına varır. Geyiğin bu halini gören Mihriyayil sinirlenir ve askerlere geyiği kovalayan her kimse yakalanmasını emreder. Askerler sağa sola koşturarak, geyiği kovalayan kişiyi ararlar. Dağın zirvesinde duran Hüseyin Gazi’yi fark ederler. Mihriyayil’in askerleriyle Hüseyin Gazi arasında güç bir mücadele geçer. Hüseyin Gazi yaralanır, tek başına olmasına rağmen birçok düşman askerini öldürür ve burada şehit olur.

Evliya Çelebinin Hüseyin Gazi Türbesini Ziyareti: 1648 yılında Evliya Çelebi Ankara’ya gelir ve Hüseyin Gazi Tekkesini ziyaret eder. Bu ziyaretini anlatırken: Çubuk Ovası kazasında, Hüseyin Gazi köyüne geldik. Burada yüksek bir tepe üzerinde Hüseyin Gazi Türbesi vardır. Bu zât, Malatyalı Seyyid Battal Cafer Gazi'nin pederidir. Kabri üzerinde bir Yâsin okuyup, ruhaniyetleriyle tanıştık.

Hüseyin Gazi Türbesi Hakkında Diğer Bir Görüş: İngiliz müsteşrik F. R. Haslok ise Hüseyin Gazi hakkında; Malatya Ser askerinin kardeşi Hüseyin Gazi, anlatılan yöresel menkibeye göre Ankara taarruzunda kesilmiş olan başını, şehrin bir buçuk saat doğusunda bir tepeye götürmüş ve orada ölmüştür. Buranın üzerine bir tekke yapılarak anılmış, on yedinci yüzyılda çok kalabalık bir ziyaretgah haline gelmiştir.

Hüseyin Gazi Türbeleri: Hüseyin Gazinin Ankara Çubuk, Sivas’ ın Divriği, Çorum Alaca Tokat’ın Zile ilçesinde türbeleri bulunmaktadır.

Son Güncelleme : 03.04.2021 14:23:10
Hüseyin Gazi Türbesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hüseyin Gazi Türbesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hüseyin Gazi Türbesi"
Ankara çubukta hüseyingazi türbesi görmedim ben hiç mamak ilçesinde karapürçeğe giderken hüseyin gazi dağını ve türbesini görebilirsniz
Yusuf . 04.08.2017
CEVAP YAZ
Akşemsettin Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Akşamsettin Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Akşamsettin Hz.'nin 1464 yılında Fatih tarafından yaptırılmış olan türbesidir. Bugün Bolu'nun Göynük ilçesinin sınırları içerisindedir. Türbenin girişi doğu yönüne bakmaktadır. Altıgen bir y...
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi, bugün İstanbul'da bulunan Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır. Bu tepe, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Yoros Kalesi'nin zirve noktası olarak ifade edilir. Bu tepe noktada da Hz. Yuşa'nın türbesi ve Yuşa Camii bulunur. Yuşa Ha...
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe, Bu türbe Bursa’nın tarihi sembol yapılarından birisi olma niteliğini sürdürmektedir. Şehrin birçok bölgesinden görülebilen bir konumda yer alan yeşil türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Sultan Mehmed Çelebi tarafından yapt...
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi, günümüzden geriye bakıldığında hemen hemen yedi asır geçmiş öncesinde yapılmış bir mezardır. O zamanlardan günümüze gelene kadar yapılan birçok farklı araştırmaya rağmen henüz, tarihte birçok çalışmalar yaparak adını tarihe yazmı...
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul' un Eyüp semtinde Eyüp Sultan Cami' nin yanındadır. İstanbul' un kuşatılması sırasında, Hz. Muhammed' in ordusunda sancaktar olan ve kuşatma esnasında şehit olan Hz. Eyyub Ensari' nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulu...
Türbe Duası
Türbe Duası
Türbe Duası, İslam dininin oldukça hassas olduğu bir konu olan türbe ziyaretlerinde edildiği için oldukça dikkatli seçilmesi gereken bir duadır. İslamda dua etmek, kişinin kendi içinden geçenleri yaratıcıya bir istek olarak dillendirmesi yoluyla yapı...
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi, Hz. Mevlana 1207 yılında Belh şehrinde dünya ya gelmiş. Babası, Bahaeddin Veled, annesi, Mümine Hatun 'dur. Ülkemizde bulunan Mevlana Türbesi, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkemizde insanların yanısıra, özellikle tu...
Telli Baba Türbesi
Telli Baba Türbesi
Telli Baba türbesi, aslında bu kabir'in kime ait olduğu ve hangi zamana ait olduğu bilinmemektedir. Esas adı Abdullah Efendi denilen Telli Baba Fatih Sultan Mehmet zamanında bir tabur askere imamlık yapmış diye bilinmektedir. Telli Babanın mezarı ise...
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi; Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim anısına, 1516 ve 1522 seneleri arasında Fatih’te, Sultan Selim semtinde, Haliç’e hakim olan bir tepe üstüne inşa edilmiş olan külliye, cami, imaret, sıbyan mekteb...
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz. Veysel Karani türbesi, Siirt' in Baykan İlçesi' nde, ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunur. Kendisinin asıl ismi Üveys bin Âmir Karni'dir. Hz. Veysel Karani Yemen'in Karn köyünde doğmuştur. Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber 550-560 yılla...
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi ile ilgili detaylara inmeden önce Sultan Sencer hakkında bilgi edinecek olursak şu bilgilere ulaşabiliriz. Sultan Sencer Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğludur. Babası seferdeyken 1086 yılında dünyaya gelen Sultan Sencer...
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi: Kabri Çamlıdere'dedir. Çamlıdere'ye fazlasıyla emeği geçen, Çamlıdere'ye adını veren; yani resmi kayıtlara bakılırsa Osmanlı dönemindeki adı Şeyhler, halk arasında da bazen Şıhlar olarak kullanılmaktadır. Geçmişte adına ...

 

Kastamonu Ayağı Yanık Türbesi
Abdulkadir Geylani Türbesi
Mama Hatun Türbesi
Emir Sultan Türbesi
Mimar Sinan Türbesi
Mevlana Türbesi
Oruç Baba Türbesi
Süleyman Şah Türbesi
Somuncu Baba Türbesi
Şah İsmail Türbesi
İdris Baba Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Yeşil Türbe
Türbe
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Bursa Yeşil Türbe
Yunus Emre Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Türbe Duası
Konya Mevlana Türbesi
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Popüler İçerik
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258 yılında doğmuş ve 1326 yılında Bursa da vefat etmiştir. Annesi Halime Hatun babası Er...
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Kalbi ve ruhi kirlerden temizlemek için Allah'a el açabileceğimiz bir yer olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin makamı. A...
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi:Hazreti Veysel Karani Türbesi ziyaret beldesindedir. Yörenin" Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılmıştır ve kubbe ile örtülm...
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe; Şehir yaşamının insanın duygularını örselediği zamanımızda, kimi vakit soluklanacak bir liman, bazı vakit de sürprizleri ile efkarımızı d...
Türbe
Türbe
TürbeAlimlerin veya devlet adamlarının mezarlarının bulunduğu, oda şeklindeki binaya türbe denir. İçerisine, ünlü kişilerinde defnedildiği anıtsal, ta...
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camisi'nin avlusunda bulunmaktadır. Burası fetihten önce Bizans İmparatorlarının gömülü olduğu bir kiliseydi. Dolay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022